Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

ogłasza przetarg na:

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Część I dla obozu letniego 2021 r. dla 10 osób

Część II dla obozu letniego 2022 r. dla 10 osób

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data publikacji:22.07.2021 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Grabowski
Informację aktualizował:Izabela Bazan
Data aktualizacji:13.08.2021 13:37